Huurrecht

Wij staan zowel verhuurders als huurders van woon- en bedrijfsruimten bij. U kunt bij ons terecht voor advies en juridische begeleiding bij geschillen voor wat betreft (achterstallig) onderhoud, gebreken aan het gehuurde, onderhuur, renovatie, het beoordelen en opstellen van huurovereenkomsten, huurprijswijzigingen, overlast en/of ontruiming van de woning.