Sociale zekerheid

Ons kantoor staat particulieren bij in het geval van geschillen op het terrein van sociaal zekerheidsrecht. Dit zijn zaken die bijvoorbeeld betrekking hebben op: uitkering bij ziekte en arbeidsongeschiktheid (Ziektewet, Wet op de Arbeidsongeschiktheid, Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, Wajong) of uitkering bij werkloosheid (WW-uitkering en de Wet Werk en Bijstand). Indien nodig voeren wij gerechtelijke procedures, waaronder bezwaar- en beroepsprocedures.