Personen- en familierecht

Particulieren kunnen bij ons ook terecht voor zaken op het gebied van: echtscheiding, boedelscheiding, gezag over minderjarigen, omgangsrecht, onder toezichtstelling en/of uithuisplaatsing van minderjarigen, erkenning of ontkenning van vaderschap, naamswijziging, adoptie, onder curatele stelling en/of onder bewindstelling.