Onroerend goedrecht

De juridische aspecten van onroerend goed zijn onder te verdelen in de civiele en bestuursrechtelijke gebieden.

Bij het eerste kan worden gedacht aan de problematiek omtrent koop/verkoop, huur/verhuur, burenrecht, overdracht van onroerend goed en bouwrechtelijke problemen.

Maar ook voor wat betreft de bestuursrechtelijke kant van het onroerend goedrecht kunt u bij ons terecht: zoals problemen op het gebied van ruimtelijke ordeningsrecht (bestemmingsplannen, bouwverordeningen en dergelijke) en financiƫle/fiscale aangelegenheden (overdrachtsbelasting, omzetbelasting, huurprijzenrecht met betrekking tot woonruimte, huursubsidie en dergelijke).