Strafrecht

Ook wie verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit kan zich door ons laten bijstaan.

Wij staan zowel minderjarigen als volwassenen bij die zich, al dan niet voor de rechter, moeten verantwoorden. Tevens staan wij slachtoffers/nabestaanden bij voor verhaal van hun schade op de dader.

Ook wordt bijstand verleend in zaken aangaande de Wegenverkeerswet waarbij onder meer kan worden gedacht aan de inname van het rijbewijs in verband met het rijden onder invloed. Tevens wordt bijstand verleend als het gaat om het voeren van verweer tegen het besluit tot het niet vervolgen van strafbare feiten (de zogenoemde art 12-procedure bij het gerechtshof). Door de nodige expertise en ervaring in het strafrecht kan Kiewitt & Verhoeven Advocaten vakkundig rechtsbijstand verlenen.