Rechter als taxateur

Rechters blijken van vele markten thuis, zoals de hierna volgende zaak van een cliënt moge illustreren.

Cliënt had voor een verhuizing van zijn inboedel naar Alkmaar een verhuizer uit Amsterdam ingeschakeld. Dat bleek bij nader inzien niet zo’n verstandige keuze, want op de dag van de verhuizing kwam de verhuizer met slechts één, te kleine verhuiswagen aanzetten. Het door de verhuizer gesuggereerde uitstel van de verhuizing was geen optie, daar de lift in het doeladres slechts beperkt beschikbaar was in verband met een renovatie. De twee ingehuurde verhuizers waren afkomstig van een uitzendbureau en bleken nog niet eerder een verhuisklus te hebben gedaan. Ongelukken konden dan ook niet uitblijven.

Bij aankomst in Alkmaar constateerde cliënt schade aan meerdere goederen. Dit betrof onder andere een gipsen buste, een oude spiegel, een schemerlamp, een staande vloerlamp, een antieke olielamp en een gipsen papegaai. De verhuizer reageerde laconiek op de klachten van cliënt en adviseerde hem van alle schades foto’s te nemen en deze naar verhuizer te sturen per e-mail. Zo gezegd, zo gedaan. Al kort nadien reageerde de verhuizer, dat zijn verzekeraar bezig was om de schade op te nemen.

Daarna bleef het evenwel stil aan de zijde van verhuizer. Telefoontjes mochten niet baten, e-mails evenmin. Bonafide verhuisbedrijven zijn normaliter verzekerd voor schadegevallen tijdens een verhuizing. Deze verhuizer gaf echter niet thuis. Desgevraagd gaf hij de naam op van een verzekeraar uit Rotterdam, maar die bleek niet traceerbaar. Het vermoeden rees dat verhuizer helemaal niet verzekerd was voor schade tijdens een verhuizing.

In elk geval was cliënt het wachten beu en daagde verhuizer voor de rechter. Ter onderbouwing van zijn claim schakelde cliënt een schade-expert in die de totale schade taxeerde op € 1.275. Voor zijn werkzaamheden rekende de expert een bedrag van € 300.

In het vonnis toonde de rechter een kritische houding ten aanzien van de door cliënt ingeschakelde expert. Nu deze de schade enkel had beoordeeld aan de hand van de door cliënt geleverde foto’s en niet zelf de moeite had genomen de goederen in ogenschouw te nemen en de schade niet had onderbouwd met facturen of offertes, achtte de rechter het schaderapport niet geschikt als bewijs voor de geleden schade door cliënt.

Geen nood: de rechter leidde zelf uit de foto’s van de beschadigde goederen af, dat herstel van de spullen niet meer mogelijk was, zodat uitgegaan moest worden van de marktwaarde ervan. Niet gehinderd door enige kennis van zaken raadpleegde de rechter daartoe, blijkens het vonnis, de website “marktplaats.nl” op het internet. Aan de hand daarvan schatte deze rechtspreker de totale schade voor cliënt op € 250, zijnde slechts één vijfde van het geclaimde bedrag. En de betaalde kosten voor het opstellen van het schaderapport door de expert hoefde de verhuizer evenmin aan cliënt terug te betalen, nu de rechter bij het vaststellen van de schade in deze zaak van de eigen inzichten was uitgegaan en niet van die van de beoogde expert.

Schrale troost voor cliënt: de rechter bracht hem niets in rekening voor alle werkzaamheden in hoedanigheid van rechterlijk schade-expert.

Ruut Verhoeven

1 Comment

  • Rob
    22 juli 2019 @ 15:10

    Leuk blog om te lezen Ruut! Inderdaad een schrale troost anders had cliënt wellicht nog verlies op de rechtszaak gemaakt…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *